projektno vodenje v praksi

Poslovna uspešnost projektov

14. februar 2017 - Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel

Enterprise Benefits Realisation Management: Managing the creation of strategic value to the organisation

carlos sierraBenefits realisation management is a set of techniques and tools that can be applied not only to ensure that individual programmes and projects deliver the enablers for the realisation of desired benefits and that benefits realisation is managed even after the closure of programmes and projects, but on a more strategic level to ensure that all the investment made by the organisation generates the final amount of value that has been expected as the organisation’s main strategic goal.

Benefits Management – The Role of the PMO

ellen rodenBenefits Management is now on the radar of many Executives and they are looking to the PMO to support, or even drive its implementation.  Developing a Benefits Management process and embedding it in the project management framework is not sufficient.  This session will provide an insight into some of the considerations and challenges you may face in your PMO when implementing Benefits Management into a project, programme or portfolio environment.

   Marko Šonc & Miroslav Ilić  11:15 - 11:45

S tem prispevkom želimo predstaviti način dela in sicer na primeru prakse, ki se postopoma uveljavlja v družbi Numip d.o.o. Sprememba je del notranje transformacije družbe, z namenom izboljšanja njene konkurenčnosti in pozicije na domačem in tujih trgih. Vprašanje kontrolinga projektov je odprto v okviru prenove ključnega procesa družbe, izvajanje projekta za zunanjega naročnika, vendar so se v okviru optimizacije pokazale potrebe po nujni usklajenosti z drugimi procesi. V prispevku je vprašnje obravnavano predvsem v kontekstu njegove vloge in uporabljenih rešitev pri izvedbi samega procesa izvajanja projekta (horizontalni vidik) ter kot del integriranega vodenja na ravni celotnega portfelja projektov družbe (vertikalni vidik). Pri tem izoblikovana splošna načela kontrolinga so predvsem usmerjena v izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti obeh vidikov, prepoznane rešitve pa kot orodja njihove implemenacije v praksi.

   Dejan Pust  11:45 - 12:15

Projektni “Canvas” je orodje za vizualizacijo pregleda projektna, ki vključuje 12 ključnih elementov projekta. Njegov namen je izboljšati komunikacijo v projektni ekipi, komunikacijo z deležniki projekta, predvsem pa pomaga pri obvladovanju pričakovanj sponzorjev projekta. Zakaj bi vpeljali še eno orodje za komunikacijo na projektu? To je vprašanje na katerega si mora odgovorit vsak PMO zase. V Petrolu smo orodje vpeljalo kot podlaga in pomoč pri odločanju za zagon velikih projektov, potrjevanje sprememb ter spremljanje uspešnosti na projektu. V prispevku bom predstavili spoznanja, ki smo jih imeli na poti vpeljave in vzpostavitve tega strateškega in PMO pripomočka.

SODELUJEJO


petrol logo 205


numip logo 205


IIBA Slovenia


PMI Slovenia logo 210


ZPM logo 210

POKROVITELJ

crea pro 200