Projektno vodenje v praksi

Projektni vodja in poslovni analitik – zmagoviti dvojec

17. marec 2016 - Sora pri Medvodah

Poslovni dogodek

PMO Chamipons

 14.3.2016 ob 16:00, Danfoss Trata

Samo za vodje PMO.

Več ...

Konferenca

The power of the PM & BA Partnership to drive Business Success in the New Economy

PM & BA for Business Success in the New Economy, Kathleen Hass, PMP

Več ...

DelavnicI

PM & BA for Business Success in the New
Economy/Critical Business Practices for the
21st Century

Projektni vodja in poslovni analitik v akciji

Več ...

Predstavitev konference

Konferenca Projektno vodenje v praksi je, kot pove že njeno ime, praktično naravnana. Vodilo konference je udeležencem predstaviti primere projektov in projektnega vodenja, ki ne temeljijo zgolj na projektni znanosti in metodoloških osnovah. Drugi praktični vidik so konferenčne delavnice. Konferenca je zato kombinacija informiranja, izobraževanja in razvoja projektnih kompetenc, prenosa praktičnih izkušenj in uporabnih pristopov vključno s projektnimi orodji, vse za učinkovitejšo izvedbo projektov v vsakodnevnem poslovanju podjetij, drugih gospodarskih in nevladnih organizacij.

Tokratna nosilna tema je 

»Sodelovanje PM in BA za uspešne projekte«

Letošnja že 7. konferenca Projektno vodenje v praksi je namenjena sodelovanju projektnih vodij in poslovnih analitikov. PMI je v letu 2015 aktivno vstopila v svet poslovne analitike, s tem področjem pa ima v prihodnosti že večje načrte, saj se zaveda, da je dobra poslovna priprava temelj uspešnim projektom. Tudi IPMA je opazila te premike in npr. v Italiji je bil lani novembra skupni dogodek IIBA in IPMA Italy. Agile Allianca pa je že tako in tako partner IIBA in Agile je posebna perspektiva v BABOK v3.

Keynote - The power of the PM & BA Partnership to drive Business Success in the New Economy

Title:   The power of the PM & BA Partnership to drive Business Success in the New Economy

            The New Project Leadership Model

This presentation describes the subtle and not so subtle differences between the PM and the BA approaches to projects.  It explores the differing perspectives, the complementary roles, the overlapping responsibilities, the differing view of scope, the overlapping communication channels, and the joint requirements and risk management responsibilities.  We then describe the accountabilities and deliverables for the PM and the BA during the typical project phases: pre-initiating, initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and project closing.  And finally, we discuss the golden opportunities for the BA and the PM to collaborate to manage project complexity.

Primeri iz prakse

Pogledali si bomo naslednje tri primere iz prakse:

Saša Kojić vodja PMO Danfoss Trata nam bo predstavil projektno okolje Danfoss Trate in iniciativo PMO Champions. Danfoss primer praksa
Aljaž Prusnik, prvi CBAP v Sloveniji nam bo predstavil dva primera iz prakse, kjer je kot poslovni analitik pomagal naročniku in projektnemu vodji preseči projektne težave:
  • Značilnosti prvega projekta: večji projekt, z veliko deležniki iz različnih področij in 2 različnih držav.
    Naučeno na projektu: zadovoljstvo naročnika zahtevata več časa, kot je to (s strani sponzorja) običajno določeno na začetku projekta.
    V primeru prvega projekta si bomo pogledali prenovo obstoječe spletne strani z razširitvijo obstoječih in dodajanjem novih funkcionalnosti. Dodatno si je naročnik želel čim večjo avtonomijo končnih uporabnikov pri nastavljanju dinamičnih vsebin, se pravi, brez posegov v samo kodo rešitve. Kljub temu, da je bil nabor funkcionalnosti identificiran in popisan v obliki uporabniških zgodb in da so bili narisani načrti posamezne strani in njihov tok uporabe, se je izkazalo, da je bilo še ogromno stvari nedorečenih in tudi nekonsistentnih. Dodatni izzivi so bili še težja dosegljivost ključnih uporabnikov in neposredna odvisnost rešitve na zaledni sistem, ki je bil tudi v razvoju in posledično nestabilen. Najprej je bilo predvideno projekt izvesti po agilni metodologiji scrum, vendar se je izkazalo, da to ni v dani situaciji ni bil najboljši pristop, našli smo boljši način, s katerim smo uspeli pripeljati projekt k uspešnemu koncu – zadovoljstvu naročnika.
  • Značilnosti drugega projekta: manjši projekt, z do 5 deležniki iz ene države
    Naučeno na projektu: nedosegljivost ključnih akterjev se da le deloma nadomestiti
    Obstoječa rešitev je bila znana in delujoča, potrebno je bilo izdelati še rešitev za mobilne odjemalce, za katero smo imeli na voljo referenčni design. Ker specifikacij za obstoječo rešitev ni bilo, jih je bilo potrebno šele identificirati in zapisati. Pri popisu se je ugotovilo kar nekaj nedoslednosti in se jih je posledično odpravilo v specifikacijah in kasneje v sami rešitvi. Zaradi nedosegljivosti ključnih akterjev, smo zaradi rokov vseeno šli v izvedbo rešitve. Predstavili vam bomo izkušnje take izvedbe.
Marko Zajc iz Microsoft Slovenije in Darja Gartner iz Agita d.o.o. nam bosta na primerih iz prakse predstavil upravljanje portfeljev in projektov z Microsoft Project Online.
Office 365 Project and Portfolio management ponuja celovito rešitev za skupinsko delo, upravljanje projektov, portfeljev in virov. Ključno pri implementaciji projektno informacijske sistema, je da je le ta usklajena s trenutno projektno zrelostjo organizacije. Na predstavitvi bomo skozi demonstracijo rešitve in primerih iz prakse iz Slovenije in tujine prikazali različne načine upravljanja s projekti, portfelji, investicijami in viri.
 

Udeleženci

SODELUJEJO

kh associates

danfoss logo

IIBA Slovenia

 

PmiSi

ZPM

POKROVITELJ

microsoft

crea pro 200