How to Manage a Multi-Teaming Environment

Jan Willem TrompIf you work in a multi-project environment as a product developer, engineer, or R&D expert, then the notion of multi-teaming is probably familiar. Most likely, you have key people assigned to multiple projects at the same time. And maybe there’s a resource needed on all projects who’s pressed to bounce between teams. Planning and managing these resources efficiently is almost impossible. Key resources themselves are challenged with fragmented work, time pressure, lack of focus, ambiguity, a constantly changing environment and, above all, dissatisfied project managers. They’re between a rock and a hard place.

Effective supplier integration in a multi project organization

The case for how to improve projects’ on time delivery in global manufacturing enterprises by effective selection and integration of suppliers into projects

milos tipsarevicThis keynote will address a very common issue in any manufacturing industry – how to manage a project on time, which assumes setting a challenging but realistic project launch date target. The author blends in his experience from different industries trying to argue the case for existence of some systemic common failures in selecting and integrating a supplier in a project which will result in delays. As Milos’ main experience is related to New Product Development projects (NPD) his argumentation will predominantly have NPD challenges in mind; however the message should be considered universally – be valid for any project type.

  Borut Jarc, vodja PMO, Skupina Iskratel

borut jarc V prispevku bomo pogledali, kako smo v Skupini Iskratel v lanskem letu zastavili prenovo projektne pisarne in z njo povezanih področij upravljanja, kot sta strateški odbor in produktno vodenje.

Multi-projektno okolje je v Skupini Iskratel izredno zahtevno zaradi več različnih produktnih vertikal, ki prinašajo s seboj različne zahteve strank, različne vrste projektov, ki zahtevajo tudi različne projektne pristope, tako klasične, kot tudi razvojne z agilnimi metodologijami; poleg tega pa se projekti izvajajo v več državah Evrope, Rusije in Azije. V predstavitvi bomo zato prikazali, kako smo raznolikost metodologij reševali v naših navodilih za izvajanje projektov. Predstavili bomo tudi enega bolj zahtevnih projektov, kot primer dobre prakse izvedbe projekta in koordinacije z zunanjimi timi.

  Jasna Rihter

jasna rihter 150CONTROL+ je programska rešitev v oblaku, ki omogoča podjetjem, da se povezujejo v virtualna skupna podjetja in na ta način skupaj upravljajo projekte in načrtujejo delo, bodisi s svojimi strankami, podizvajalci, dobavitelji ali ostalimi delocirami skupinami podjetja.
CONTROL+ je produkt start up podjetja Pinlab d.o.o, ki je bil izbran v program priznanega pospeševalnika ABC ACCELERATOR.

Predstavitev tega izredno perspektivnega projektnega orodja bo potekala na primerih podjetij iz različnih branž.